Ajankohtaista

Ennakkoverojen muutoshakemukset aiempaa helpommin

Yhtiö maksaa tuloveroa usein kuukausittain ennakkon. Ennakkoverot määrätään edellisten vuosien tulojen mukaan. Arvio voi tässä tilanteessa olla epärealistinen. Verohallinto on helpottanut ennekkoverojen hakemusmenettelyä.

Tuloveron ja ennakoiden osuus kassanhallinnassa on usein merkittävässä roolissa. Erityisesti nyt koronakriisin aikaan on järkevää tarkastaa ennakot yhtiön tilanteeseen ja tarvittaessa hakea kokonaan pois. Jos tilanne helpottuu ja ennakkoverojen määrä on liian alhainen, voidaan muutoshakemus tehdä uudelleen ja lisätä ennakoiden määrää.

 

Maksujärjestely helpotetuin ehdoin 

Verovelvollinen voi saada maksujärjestelyja, kunhan veroja ei ole ulosotossa ja kaikki ilmoitukset on annettu. Maksuerien määrän voi itse valita, enintään 21 erää. Maksujärjestelyssä oleville veroille määrätään nyt poikkeuksellisesti alempi viivästyskorko.

Lue lisää verohallinnon sivuilta.

 

Arvonlisäveron palautusten käsittelyä tehostettu

Verohallinto on luvannut tehostaa arvonlisäveroilmoitusten käsittelyä ja samalla rahapalautusten käsittelyä. Omaverosta kannataa tarkistaa ALV-palautusten käsittelyvalinnat.


Yrittäjän ja työntekijän henkilökohtainen verotus

Myös henkilökohtaisessa verotuksessa voi olla järkevää tehdä muutoksia, jos tulotaso tippuu. Etätöistä johtuen voi syntyä myös oikeus työhuonevähennykseen. Matkakuluihin voi joutua tekemään muutoksia.

Verotuksella on mahdollista vaikuttaa yrityksen kassahallintaan. Nyt ennakointi ja nopea reagointi ovat ensiarvoisen tärkeitä.

 

EP Tilitaito Oy

EP Tilitaito Oy on joulukuussa 2019 perustamani uusi yhtiö. Tarkoitus on jatkaa samaa palvelevaa toimintaa osakeyhtiön nimissä. Vuoden 2020 aikana asiakkaat siirtyvät osakeyhtiölle, uudet sopimukset tehdään suoraan Tilitaidon nimissä.

EP Tilitaito Oy tarjoaa entistä enemmän sähköisiä palveluita, mutta myös perinteiset mappiasaikkaat ovat tervetulleita. Eduskunta hyväksyi lain hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta

Eduskunnassa hyväksyttiin laki hankintayksiköiden ja elinkeinonharjoittajien sähköisestä laskutuksesta (HE 256/2018 vp). Laki astuu voimaan 1.huhtikuuta 2019, jolloin se koskee valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä. 1.4.2020 laki laajenee koskemaan muitakin hankintayksiköitä kuin valtion keskushallintoviranomaisia ja yhteishankintayksiköitä.

Tällä lailla pannaan täytäntöön sähköisestä laskutuksesta julkisissa hankinnoissa annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/55/EU verkkolaskutuksesta. Lain tarkoituksena on tehostaa sekä julkishallinnon ja yritysten taloushallintoja luomalla puitteet laskujen automaattiseen käsittelyyn.

Lain mukaan hankintayksiköllä ja elinkeinonharjoittajalla on oikeus saada pyynnöstä lasku toiselta hankintayksiköltä tai elinkeinonharjoittajalta lain määrittelemässä sähköisen laskun muodossa 1.4.2020 alkaen. Tältä osalta laki kansallisesti laajentaa direktiiviä.

Sähköisen laskun vastattava eurooppaista standardia

Lain mukaan sähköinen laskulla tarkoitetaan laskua, joka on laadittu ja vastaanotettu rakenteisessa sähköisessä muodossa ja se noudattaa sähköisen laskutuksen eurooppalaista standardia EN 16931. Kansallisista verkkolaskuformaateista uusimmat kuvaukset (Finvoice 3.0 ja TEAPPSXML 3.0) vastaavat eurooppaista standardia.

Mikä muuttuu?

Pien- ja yksinyrittäjät

Pienyrityksiin kohdistuu samat velvoitteet kuin pk-yrityksiin. Jos yrityksesi liikevaihto on kuitenkin alle 10 000 euroa vuodessa, verkkolaskulaki ei koske yritystäsi.

Pk-yritykset

Yrityksellä on oikeus pyynnöstä saada toiselta yritykseltä lasku sähköisessä muodossa 01.04.2020 alkaen. Sähköinen lasku tarkoittaa sähköisestä laskutusjärjestelmästä toiseen digitaalisessa muodossa lähetettyä laskua. Esimerkiksi sähköpostilla lähetetty lasku ei ole sähköinen lasku.


Yrityksen edunsaajien (omistajien) tiedot kaupparekisteriin

1.7.2019 alkaen

Kaikkien osakeyhtiöiden ja osuuskuntien täytyy tehdä kaupparekisteri-ilmoitus.

Edunsaajalla tarkoitetaan rahanpesulaissa henkilöä, joka omistaa yrityksen tai käyttää muuten määräysvaltaa siinä. Edunsaaja on useimmissa tapauksissa yhtiön omistaja.

Ilmoitus täytyy tehdä 1.7.2019 - 1.7.2020 ja aina, kun edunsaajientiedot muuttuvat tai olet perustanut uuden yrityksen. Ilmoitus täytyy tehdä, vaikka yrityksellä ei ole rahanpesulain mukaisia edunsaajia tai he eivät ole yrityksen tiedossa.

Asunto-osakeyhtiöt eivät tee ilmoitusta edunsaajista.

Ilmoittaminen on maksutonta. se tehdään sähköisesti YTJ-palvelussa, siellä ilmoitetaan myös muutokset.

Ilmoitusta tehdessä tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin.

Edunsaajista kerätään nimi, henkilötunnus, kansalaisuus, kotikunta ja määräysvallan tai omistusosuuden peruste ja laajuus.

Edunsaajien tiedot eivät ole julkisia, mutta tieto rekisteröinnistä on julkinen. Edunsaajien tietoja voivat saada ne, joilla on tiedoille rahanpesulain mukainen käyttötarkoitus.

Rekisteröinnin voit tarkistaa Virre-tietopalvelun Kuulutushausta Y-tunnuksen perusteella.

Rekisteröinti perustuu rahanpesulakiin ja sen pohjana olevaan EU:n rahanpesudirektiiviin.

https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/edunsaajatiedot_heinakuusta_2019_alkaen.html Osakeyhtiön perustaminen helpottuu: 2500 euron alkupääomaa ei enää vaadita

Heinäkuun alusta lähtien osakeyhtiön voi perustaa ilman 2500 euron osakepääomaa. 

Osakeyhtiön perustamisen puolesta puhuu kaksi merkittävää asiaa: yritystoiminnan vastuut ja verotus.

Osakeyhtiössä vastuut rajautuvat yhtiöön, kun taas toiminimiyrittäjä on henkilökohtaisesti vastuussa kaikista liiketoimintaansa liittyvistä vastuista, sopimuksista ja veloista.

Osakeyhtiössä firman velat eivät ylety yrittäjän henkilökohtaisiin varoihin (ellei niitä ole käytetty lainan takuuna).


https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen.html 

https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/perustaminen-ja-muutokset/uusi-yritys/